max-width

#main {
max-width: 600px;
margin: 0 auto; 
}
<div id="main">

Sử dụng max-width thay vì width trong tình huống này sẽ cải thiện khả năng xử lý của trình duyệt trên các màn hình kích thước nhỏ, rất hiệu quả trong việc thiết kế giao diện responsive. Bạn thử co màn hình chính trang này để thấy tác dụng của nó.

Lưu ý rằng, max-width is được tất cả các trình duyệt hiện đại hỗ trợ, bao gồm cả IE7+, do đó, bạn không cần phải lo lắng chuyện bất tương thích.

</div>
5 / 19
  • Creative Commons License