Khi không có layout

Nếu bạn muốn trang web của mình chỉ có một cột bự chảng, việc dựng layout thực ra là... không cần thiết. Yeahh, nhưng thực tế không mấy ai làm vậy, vì rất nhiều lí do. Nếu đang đọc dòng này, bạn sẽ thấy khi màn hình rộng, việc đọc từng dòng dài lòng thòng thế này khá là củ chuối. Okey, giờ nếu bạn co màn hình lại bằng cách ấn vào cửa sổ đúp trên trình duyệt, bên cạnh nút đóng x, bạn sẽ thấy dựng layout web quan trọng như thế nào, khi nó giúp người dùng đọc nội dung dễ dàng hơn.

Trước khi chúng ta xử lý việc này, hãy bắt đầu với thuộc tính cực kì quan trọng của CSS: display. Nắm được cách dùng display sẽ giúp chúng ta xử lý giao diện theo nhiều hướng khác nhau như flex, grid. Ở bài kế tiếp, chúng ta sẽ vọc anh chàng display này.

1 / 20
  • Creative Commons License